ĐỒ KHÔ

Tổ yến thô

2.500.000 

Tổ yến thô là loại tổ yến nguyên gốc thu được từ trong hang động tự nhiên hay nhà nuôi yến. Loại tổ yến này chưa qua các công đoạn xử lý làm sạch nên vẫn còn bám dính lông chim, bụi bẩn, tạp chất, đôi khi còn có cả phân chim.