CÁ NƯỚC NGỌT

Khô cá dứa

580.000 

Khô cá dứa đặc sản miền tây

HOT

CÁ NƯỚC NGỌT

Khô Cá Lìm Kìm

320.000 

Đặc sản hồ Trị An khô cá kìm